ייעוץ וניהול פיננסי - שירותי ניהול כספים (CFO) במיקור חוץ

בכדי למצות את הפוטנציאל העסקי שלהם, נדרשים ארגונים לשמר ולשפר את ביצועיהם בצורה עקבית. אנו מציעים לשדרה הניהולית המרכזית בארגון, חבילת שירותים בנושאים של שיפור ביצועים עסקיים, תפעוליים ותהליכיים בארגון. בין היתר:

⦁ ייעוץ שוטף למנכ"ל והנהלת החברה בנושאים פיננסים, חשבונאות ומיסוי
⦁ השתתפות בישיבות דירקטוריון והצגת המידע הפיננסי הרלוונטי בפני הדירקטורים
⦁ שיפור תהליך התכנון הפיננסי והתפעולי – הכנת תקציב ותזרימי מזומנים
⦁ שיפור תמחיר וניהול רווחיות
⦁ ליווי ותכנון כלכלי כולל ליווי פרוייקטים, ניהול תקציבים וקשר רציף מול שותפים בקבוצה
⦁ ניהול חשבונות בנק, תזרים והגנת מטבע
⦁ דיווח ניהולי, מדידה וקיצור לוחות זמנים בתהליך סגירת הדוחות הכספיים
⦁ בחירה, ליווי והטמעת כלים ופתרונות ארגוניות ניהוליות
⦁ פיקוח ואחריות על הנהלת חשבונות ועל חשבות השכר
⦁ הדרכה פיננסית שתתבקש על ידי הארגון
⦁ תיאום ופיקוח על הכנה ועריכת הדוחות הרבעוניים לסקירה והדוחות הכספיים השנתיים לביקורת
⦁ חיבור והתנהלות מול גורמים מקצועיים: עורכי דין, רואה חשבון חיצוני מבקר, מעריכי שווי