ייעוץ וניהול פיננסי של וועדי בנייני יוקרה

ועד הבית נועד לנהל את הבית המשותף ולדאוג לאחזקתו. חברת א. ייני פיננסים מציעה לוועד הבית חבילת שירותים לשיפור ביצועים פיננסים, תפעוליים ותהליכיים בארגון

בין שירותינו:

⦁ שירותי חשבות וייעוץ פיננסי
⦁ הגדרת האסטרטגיה ובניית תכנית עבודה שנתית בשיתוף ואישור הוועד
⦁ הקמת תהליך תכנון פיננסי ותפעולי – תכנון וניהול תקציב שנתי ותזרימי מזומנים וכן מעקב אחר דוחות ביצוע חודשיים
⦁ ניתוח נתונים מתקדם למגוון שימושים – החל מהבנת נתוני העבר ועד מציאת קשרים ותובנות לצורך קבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות. אנו פועלים באמצעות תהליכים ושיטות אנליטיים ובשימוש כלים טכנולוגיים המאפשרים ניתוח נתונים והסקת תובנות על הביצועים העסקיים של הארגון, ומסייעים בקבלת החלטות מושכלת, שיפור הניטור ושקיפות הבקרות
⦁ בדיקה מקיפה של הסכמיי העבודה מול כל ספקי הבית ומעקב מול תשלומים בפועל
⦁ הצגה והדרכה בפניי חברי הוועד בדבר תקציב וניירות עבודה
⦁ מעקב אחר גביית תשלומי וועד בית
⦁ שירותי הנהלת חשבונות שוטפת
⦁ הנפקת תלושי משכורת
⦁ ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים
⦁ טיפול שוטף וייעוץ מקצועי בענייני מס, מע"מ, ניכויים וביטוח לאומי
⦁ ליווי עסקי שוטף תוך גילוי מעורבות במהלך העסקים של החברה, כולל ייעוץ שוטף בנושאי מיסוי
⦁ הכנת והגשת דוחות מס וטיפול בשומות המס